Strona główna Aktualności Informacje o konkursach Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

BIP

Napisz do nas

Laboratoria przyszłości

Podróż Photonem po Europie

 widoczna mapa Polski i komputer z trasą robota

14.06.2022 na lekcjach geografii uczniowie klas szóstych programowali trasę robota (zakupionego w ramach projektu "Laboratorium przyszłości") do krajów sąsiadujących z Polską i ich stolic. Wykorzystanie elementow informatyki wiązało się to również z utrwaleniem wiadomości o kierunkach geograficznych i umiejętnością korzystania z mapy.

Śladami radomskiego przemysłu

uczniowie stoją przy stoliku z kawą i ciastkiem wykonanym z mosiądzu

W czerwcu, na lekcjach geografii uczniowie klas siódmych w ramach lekcji "Radom- moja mała Ojczyzna", poznawali symbole radomskiego przemysłu umieszczone w różnych miejscach w mieście. Dzięki aparatowi zakupionemu dzięki " Laboratorium przyszłości" można było utrwalić widziane obiekty.

,

Lekcja języka polskiego z photonem

 robot photon na planszy

Dnia 11.05.2022r. uczniowie klasy 8b wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu "Laboratorium przyszłości". Głównym celem lekcji było utrwalenie treści lektur obowiązkowych do egzaminu klas ósmych. Uczniowie bardzo chętnie podejmowali działania zaplanowane przez nauczyciela i zgodnie uznali, że taki sposób utrwalania wiedzy jest dla nich bardzo interesujący.

Programowanie z Laboratorium przyszłości

 uczniowie koduja robota

06.05.2022r. podczas ostatnich zajęć informatyki oraz języka angielskiego uczniowie klasy 5bi mieli możliwość rozwijać bardzo ważną i pożądaną umiejętność jaką jest programowanie. A to wszystko dzięki robotowi edukacyjnemu Photon, który szkoła pozyskała dzięki inicjatywie edukacyjnej #LaboratoriaPrzyszłości realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Roboty edukacyjne to doskonały sposób na wspieranie rozwoju dziecka już od najmłodszych lat życia. Mogą one wspomagać zarówno kompetencje językowe czy umiejętności społeczne, jak i przybliżać bardziej złożone zagadnienia, na przykład podstawy programowania.

Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem klocków Lego

 uczeń buduje z klocków lego

Kreatywne zajęcia rewalidacyjne w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości z wykorzystaniem LEGO education BricQ, podczas których uczeń współpracuje, eksperymentuje kształtuje wyobraźnię i myślenie rozwija motorykę małą ,doskonali kompetencje społecznie.
Tamara Strzałkowska

Ładujemy baterie

 robot photon na tle napisu laboratoria przyszłości

Otrzymaliśmy już część produktów, uczniowie zapoznawali się z nowymi pomocami dydaktycznymi, rozpakowywali zestawy w tym klocki Lego oraz robota Photon

 Zdjęcie przedstawia klocki lego

O PROGRAMIE

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów.

Więcej informacji o programie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Ramach programu zakupiono:
. Drukarkę 3d wraz laptopem
. Pracownia Druku 3D SkriLab Biblioteka modeli 3D lub robotów online
. Filamenty potrzebne do druku
. Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami UNO Starter Kit- w. podstawowe
. Aparat fotograficzny
. Kamerę
. Statyw
. Lutownicę
. Mikroport
. Mikrofon kierunkowy
. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
. Zestaw oświetleniowy
. Dyktafon
. Roboty Photon z różnymi modułami
. BeCreo - zestaw z mikrokontrolerem
. LaboLAB
. LEGO Education SPIKE i BricQ Motion
. Zestaw: Scottie Go!